AI-detektor

Låter ditt innehåll att skrivas av en AI -bot? Lär känna sanningen och kontrollera om en textstycke är AI-genererad med Duplicheckers online-AI-detektor gratis!

Ord räknas: 0/2000

Mänskligt innehåll

0%
Mänskligt innehåll0%
AI skriftligt innehåll0%
Betygsätt din upplevelse

AI -detektor - Hur kommer jag igång?

Användningen av AI -innehållsdetektorn är ganska enkel. Du kan komma igång med denna resa för att autentisera skaparen av innehåll genom att följa de enkla stegen som delas nedan.

Direkt åtkomst - ingen anmälan

Du behöver inte oroa dig för att följa några invecklade procedurer för att komma åt detta AI -detekteringsverktyg, eftersom du kan börja använda det när du är på språng.

Klistra in ditt innehåll

Klistra bara in ditt innehåll i den givna rutan. AI -checkaren låter dig också ladda upp innehåll genom att välja filen direkt från din enhet. När texten har angetts behöver du bara klicka på knappen "Upptäck AI" för att initiera processen.

Se Resultat

Inom nolltid kommer Chat GPT -detektorn att analysera ditt innehåll och låta dig veta om det är skrivet av människor eller AI. Om vissa delar av din text återspeglar AI-skrivet innehåll kommer det att lyfta fram och låta dig veta om dem.

Process med AI -innehållsdetektering

AI -innehållsdetektering är baserad på en avancerad mekanism som har förmågan att skilja mellan text som genereras genom automatiserade tekniker och ord skrivna av människor. Här är processen följt av Duplicheckers AI -detektor.

Dataanalys

AI -detekteringsprocessen startar när du skickar in din text i den givna rutan. När din text kommer hit börjar processen med att analysera data som finns i den. Detta verktyg använder NLP för att analysera data som ytterligare hjälper till att upptäcka AI-skriven text.

Jämföra språk

Därefter använder AI -kontrollen maskininlärningstekniker för att göra en detaljerad jämförelse av din inmatade text. Denna del av processen gör det möjligt för verktyget att ta reda på all misstänksamhet, som i AI -text, som finns i ditt innehåll.

Driftstester

Nästa steg i denna AI -detekteringsprocess genomför syntax och semantisk analys. Med dessa serier av tester utvärderas olika funktioner i din text, till exempel meningsstruktur, layout, ordförråd etc. för att förstå om det är skrivet av AI.

Generera resultat

Slutligen avslutar AI-innehållsdetektorn resultaten av de föregående stegen genom att visa den procentuella poängen för din text som antingen är skriven av en person eller ett AI-baserat verktyg som Chatgpt. Det ger användarna lättare att skanna resultat och veta sanningen om originaliteten i någon typ av innehåll.

GPT-modelldetektering
GPT3 och GPT4
Direkt tillgång
Ingen registrering
Ultimata användare
Akademin, byråer, innehållsmoderering

Duplichecker AI -detektor

Duplichecker AI -detektor är förmodligen det bästa onlineverktyget du kan få tag på för att upptäcka text som genereras genom AI. Vi förstår att den utbredda användningen av AI, ända sedan den anlände, har skadat människor som arbetar inom olika domäner. Därför, för att återta integriteten och se till att ingen gör en lur genom AI -innehåll, är vår Chat GPT -detektor lätt tillgänglig för din hjälp.

Vårt mål är att främja kreativa sinnen och hjälpa dig att fånga de som manipulerar arbete genom att helt enkelt använda en AI -chatbot. Det är anledningen till att erbjuda denna AI -detektor gratis. Du behöver inte betala avgifter eller köpa några krediter för att använda den här gratis chatgpt -detektorn online. Dessutom kan du komma åt den var som helst via alla enheter på grund av dess superkompatibilitet med alla typer av enheter.

AI Writing Detector Use -fall

Användningen av en AI -checker är inte begränsad till en viss grupp människor, precis som skapandet av innehåll. Oavsett om du är en bloggare, marknadsförare eller lärare är det viktigt för dig att veta var innehållet kommer ifrån. De mest framträdande användningsfallen av denna AI -skrivdetektor inkluderar följande:

GPT -detektor för skolor

Lärare har aldrig varit oroliga för studenternas akademiska integritet som de har blivit sedan ankomsten av chatgpt och andra AI -innehållsgeneratorer. Om du vill hantera denna olägenhet kan du välja denna GPT -detektor för skolor. Detta verktyg ser till att flagga instanserna i text som verkar skrivas genom en automatiserad teknik. Så när dina elever skickar in sina läxor, se till att kontrollera det genom denna AI -upptäckt precis som du kontrollerar för plagiering.

Chatgpt -detektor för marknadsföringsbyråer

Innehållsmarknadsföring är en integrerad del av en digital marknadsföringsstrategi, som tillämpas ganska populärt av företag som verkar inom detta online -spektrum. Marknadsbyråer är starkt beroende av frilansförfattare för att producera innehåll, och de har inte råd att leverera AI-genererat innehåll till sina kunder. Därför kan vår chatgpt -detektor för marknadsföringsbyråer komma in som en praktisk lösning för att hålla ett öga på det arbete som levererats levereras av författare. Med detta verktyg kan marknadsföringsbyråer vara säkra på att leverera sina kunder det bästa och inte förlora sitt förtroende.

GPT -detektor för måttlig innehåll

Innehållsföretag anställs av varumärken och företag som arbetar online för att granska och övervaka användargenererat innehåll. Deras jobb är att rädda företagets online-rykte, och AI-genererat innehåll kan säkert sätta det på spel. Därför är den enkla vägen för innehållsmoderatorer att använda denna GPT -detektor. Det gör det möjligt för dem att undersöka innehållsorigeralitet utan att investera någon tid eller ansträngning.

Vanliga frågor

Kanske har vi redan svarat på din fråga. Här är våra vanliga frågor.
Duplicheckers AI -detektor är 100% korrekt. Detta verktyg är baserat på avancerade algoritmer som djupt analyserar din inmatade text och identifierar om någon automatiserad teknik har använts för att producera den eller skrivs av en människa.
Ja! Denna online GPT-detektor kan upptäcka innehållet som genereras genom GPT-4. GPT-4 är den senaste AI-modellen, och när nya modeller kommer upp blir vårt verktyg också avancerat för att hjälpa dig att skilja mellan AI och mänskligt skrivet innehåll.
Nej! Du behöver inte köpa någon kredit för att använda AI -detekteringsverktyget på Duplichecker. Detta webbaserade verktyg är helt kostnadsfritt; Därför finns det inget behov av att oroa sig för att göra några investeringar.
Eftersom AI-baserade chatbots förbättras snabbt, arbetar utvecklarna av vår AI-detektor också kontinuerligt för att förbättra detta onlineverktyg. Om du har någon feedback relaterad till en viss förbättring som kan göras i vårt verktyg kan du gärna skicka dina förslag med hjälp av kontakten oss.
Som sett på
Academia.edu Bllue Blots eHOW Helum Kansas university OSU
Close Popup